Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar minskad förlust. Bolaget drar ner utdelningen till noll kronor (6,26).

ANNONS

Omsättningen sjönk 5,7 procent till 1 643,5 miljoner kronor (1 742,2). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 712.

Rörelseresultatet blev -40,9 miljoner kronor (-76,6).

Resultatet före skatt var -58,5 miljoner kronor (-76,9), analytikerkonsensus -68.

Resultatet efter skatt blev -46,5 miljoner kronor (-61,8), analytikerkonsensus -54.

Resultat per aktie hamnade på -0,73 kronor (-0,98).

Clas Ohlson föreslår noll kronor i utdelning (6,26).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -34,6 miljoner kronor (-327).

ANNONS
ANNONS

Likvida medel uppgick till 80,1 miljoner kronor (105,0).

Den totala försäljningen i maj minskade med 2 procent till 630 miljoner kronor (641).

Clas Ohlson, Mkr Q4-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 1 643,5 1 712 -4,0% 1 742,2 -5,7%
Rörelseresultat -40,9 -76,6
Resultat före skatt -58,5 -68 -76,9
Nettoresultat -46,5 -54 -61,8
Resultat per aktie, kronor -0,73 -0,98
Kassaflöde från löpande verksamhet -34,6 -327
Likvida medel 80,1 105,0 -23,7%
Utdelning per aktie, kronor 0 6,26

Konsensusdata från Factset