Halvledartillverkarna är vinnarna när leverantörskrisen stänger alltfler fabriker. Nu skjuter priserna i höjden och halvledaraktierna blir alltmer värda. Investmentbanken Goldmann Sachs har publicerat sex tips för den som vill investera i halvledarbranschen.

ANNONS

Det som gör produktionen av halvledare särskilt intressant är inte bara att det kan vara en lukrativ sektor kortsiktigt. Även efter att pandemin är slut och de omtalade leveranspucklarna plattas ut, så kommer behovet att fortsätta växa långsiktigt eftersom elektroniksektorn blir allt större. Både de bolag som tillverkar chip och de som designar dem har framtiden för sig. Goldmann Sachs pekar särskilt ut sex företag som intressanta.
Banken har gjort sin värdering utifrån utbud och efterfrågan, prisutveckling och konkurrensen på marknaden. Här är halvledaraktierna du bör köpa.

United Microelectronics

Företaget är en halvledartillverkare vars vinster successivt kommer att växa som en följd av ökad efterfrågan från biltillverkare.

Vanguard

”Vi upprepar vår listning av Vanguard eftersom vi gillar företagets solida prestationer och goda meriter”, skriver Goldmann Sachs i sitt utlåtande om Vanguard.

Novatek Microelectronics

Företaget är en chipstillverkare och ser en stor efterfrågan på komponenter till OLED-skärmar. De bedöms ha en långsiktigt god prognos på marknaden.

Realtek

De designar chip för olika användningsområden, bland annat servrar, nätverk och bilar. RealTek har växt den senaste tiden och vinsterna ökar.

MediaTek

Företaget designar chip för olika användningsområden och har sett stark tillväxt det senaste halvåret. ”På längre sikt väntar vi oss fortsatt tillväxt eftersom vi väntar oss att marknadsexpansion och en bättre produktmix”, skriver Goldmann Sachs i sitt utlåtande.

ANNONS
ANNONS

TSMC

Halvledartillverkaren kommer att se ökad efterfrågan på grund av utbyggnaden av 5G-nätet och biltillverkningen. Goldmanns Sachs ser att liten konkurrens på arknaden och kompetent ledning som några av faktorerna bakom framgångarna.

Läs också:
Halvledarjätte ökar sina priser
Aktierna att satsa på enligt analytikerna på Wall Street