Handelsbanken kommenterar i dag industrisektorn med anledning av coronapandemin och det kraftiga kursfall som har setts med 37 procent sedan toppen i början av februari. Efter kursfallet ligger nuvarande värderingar 23 procent lägre än genomsnittet under de senaste 15 åren (per 23 mars).

ANNONS

Banken gör bedömningen att det sannolikt kommer vara en skakig tid framöver. De ser stort långsiktigt värde i bolag som Volvo, Sandvik, Kone och Veoneer, där de två förstnämnda dessutom har ovanligt starka finanser.

Handelsbanken räknar med sänkta vinstprognoser i marknaden framgent. Trots corona och oljepriskraschen skapat oro för den globala ekonomiska utvecklingen innebär nuvarande konsensusprognoser endast förväntningar om ett resultattapp på knappt 2 procent för industrisektorn 2020.

Sänkta vinstprognoser motiverat

”Då vi uppskattar att aktiviteten i den kinesiska industrin varit 40 procent lägre under årets första kvartal jämfört med samma period föregående år, och att industrin i såväl Europa som i USA står stilla i åtminstone fyra veckor (i vårt basscenario), menar vi att det finns tydliga skäl till sänkta vinstprognoser i marknaden”, skriver banken.

”På börsen har Industrisektorn sjunkit brant, vilket tyder på att förväntningarna i aktiemarknaden redan anpassat sig. Framtidsutsikterna är mycket ovissa i nuläget och vi kan inte utesluta att spridningen av coronaviruset får en större effekt än vad som är inprisat i aktiemarknaden.”

Industrisektorn handlas trots fallet något högre än vid bottennoteringen i slutet av 2018. Ett kursfall på ytterligare 23 procentenheter skulle innebära en total nedgång om 60 procent, vilket var fallet under finanskrisen 2008 (från maj till november).

ANNONS
ANNONS

Tror fler storbolag slopar utdelningar

”Ett sådant scenario ter sig dock osannolikt, dels med tanke på att bolagen är starkare i dag (bland annat högre marginaler och lägre skuldsättning), dels då centralbanker redan agerat kraftfullt för att garantera likviditet i systemen och undvika en finansiell kollaps.”

Bland de större industribolagen har redan Trelleborg och Volvo dragit tillbaka tidigare annonserade utdelningar och Handelsbanken ser det som möjligt att övriga i sektorn gör på samma sätt, främst av politiska skäl. Autoliv och SKF pekas ut att ligga i farozonen.