Svenska utemiljöbolaget Green Landscaping uppger i ett pressmeddelande att dess företrädesemission är fulltecknad, baserat på en preliminär bedömning. Det innebär att bolaget tillförs cirka 155 miljoner kronor före emissionskostnader.

Emissionen blev tecknad till cirka 98,7 procent med stöd av teckningsrätter. Det motsvarar cirka 9,1 miljoner aktier. De återstående aktierna blev tecknade utan stöd av teckningsrätter.

ANNONS
ANNONS

Teckningsperioden löpte ut den 15 juni. Bolaget kommer att offentliggöra de slutliga resultaten kring emissionen omkring den 18 juni.