Den amerikanska ekonomin förlorar över 300 miljarder dollar varje på år på det växande gapet mellan fattig och rik, enligt en ny rapport.

ANNONS

Det är Business Insider som med en hänvisning till en studie av Economic Policy Institute uppger att den enorma klyftan mellan rika och fattiga i USA skapar ett hål i tillväxten på 309 miljarder dollar om året.

De stora inkomstklyftorna i USA tog fart på 1970-talet och har sedan växt – med undantag från början av 2000 då förmögenhetsgapet gick ner temporärt för att därefter fortsätta öka.

Notan hög för att minska ojämlikheten – men i slutändan lönar det sig

För att jämna ut skillnaden mellan fattig och rik skulle den amerikanska regeringen behöva spendera runt 300 miljarder dollar i stimulanser, enligt rapportförfattarna.

Andelen inkomster som går till 10 procent av de amerikanska inkomsttagarna har ökat sedan 1979, samtidigt som resten av befolkningen fått mindre pengar att leva på, enligt studien som även visar att 1 procent av de högst avlönade sparar en större andel av sin inkomst.

Det har också bidragit till att dra ner USA:s ekonomiska tillväxt, enligt undersökningen, skriver Business Insider.

För att vända trenden med ökande inkomstklyftor i USA krävs det enligt ekonomerna att politiken blir mer arbetarvänlig och att mer fokus läggs på progressiv beskattning.

ANNONS
ANNONS

Om makthavarna beslutar sig för att minska förmögenhetsklyftorna i landet skulle det kunna leda till ett rejält uppsving för den ekonomiska tillväxten, heter det.

Läs även: Dement miljardär vill slippa åtal för skatteflykt [Dagens PS]