Nettoinflödet för fondsparande var under 2019 i Sverige 127 miljarder kronor, vilket är det tredje högsta årsinflödet någonsin. Det presenterar Fondbolagens förening på ett rapportsläpp gällande fondsparande i Sverige för 2019.

ANNONS

Dessutom uppgick det totala fondsparandet i Sverige för första gången till mer än fem tusen miljarder kronor, 5 055 miljarder. Inflödena under 2019 skedde främst till långräntefonder och aktiefonder med inflöden på 60 respektive 55 miljarder kronor. Bland aktiefonderna var globalfonderna de allra mest populära. Däremot noterade hedgefonder nettouttag för året.

När tre fondförvaltare från Lannebo, Länsförsäkringar och Simplicity summerar 2019 är man överens om att 2019 varit ett gynnsamt år, såpass gynnsamt att man inte ser det som troligt att det kommer gå lika bra under 2020. Dock tror man på 2020 som ett år med positiv utveckling på aktiemarknaden.

”Svårt att inte nämna de låga räntorna”, säger Henrik Tingstorp, förvaltare på Simplicity Företagsobligationer, när han ska summera uppgången 2019 och försöka förklara densamma.

”Man ska inte stirra sig blind på gamla värderingsprinciper, för då ser ju allt dyrt ut”, säger Peter Norhammar, förvaltare av Länsförsäkringar fastighetsfond, gällande att värderingsmultiplarna har stigit kraftigt under året som gått.

Han kommenterar dessutom att han privat har hög andel fastighet och aktier inför 2020.

Under 2020 har vi enligt förvaltarna troligen ett år med mindre politisk turbulens med både ett handelskrig och brexit som håller på att avslutas. Under året har vi också ett presidentval som troligen kommer att spela stor roll.

ANNONS
ANNONS

”Vi har ett amerikansk val 2020 som jag ändå tror kommer hålla börssentimentet uppe”, kommenterar Helen Broman, förvaltare av Lannebo Teknik.

När förvaltarna svarar på frågan om hur man tror att börsåret 2020 kommer gå är man överens om att det är svårt att sia om det och påminner om att utvecklingen 2019 var svår att förutse.