Under december månad noterade samtliga fonder en nettoinsättning på totalt 29,8 miljarder kronor. För aktiefonder var inflödet 15,3 miljarder kronor.

Exklusive inflöde till PPM visade samtliga fonder ett utflöde med 10,2 miljarder kronor. För aktiefonder noterades ett utflöde med 11,3 miljarder kronor.

Under helåret 2018 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 54,4 miljarder kronor. För aktiefonder var det dock ett utflöde med 6,8 miljarder.

Efter en lång rad av år med stigande börskurser vek aktiemarknadsutvecklingen ned under andra halvan av 2018 och stora delar av året kännetecknades av att aktiva fondsparare gjorde omflyttningar från aktiefonder till mindre riskfyllda placeringsalternativ, skriver Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Den största delen av årets nysparande gick till korta räntefonder och blandfonder, med nettoinsättningar på 26 respektive 25 miljarder kronor. Även långa räntefonder uppvisade nettoinflöden, medan aktiefonder noterade nettouttag sett över helåret 2018.

Vid utgången av 2018 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 3 978 miljarder kronor, vilket innebär en minskning under året med omkring 40 miljarder.

Månad Totalt sparande, mdkr Aktiefonder, mdkr
December 2018 29,8 15,3
November 2018 -5,4 -6,9
Oktober 2018 -9,1 -21,4
September 2018 -3,0 -2,7
Augusti 2018 4,5 3,0
Juli 2018 16,2 3,8
Juni 2018 1,8 -3,8
Maj 2018 7,2 7,0
April 2018 4,2 -0,4
Mars 2018 0,5 -4,5
Februari 2018 -1,2 -8,2
Januari 2018 8,8 12