Fjärde AP-fonden, AP4, gav en avkastning om 21,7 procent under 2019, mätt efter avgifter. Det är nytt rekord för fonden.

”AP4:s avkastning och resultat för 2019 är de högsta sedan starten av det nya ensionssystemet 2001. Årets starka utveckling på de finansiella marknaderna behöver samtidigt ses i ljuset av den mycket tuffa avslutningen på 2018 med kraftigt fallande börser och stigande räntor”, säger Niklas Ekvall, vd på AP4, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Resultatet var 75,2 miljarder kronor (-0,5). Förvaltat kapital var 418 miljarder kronor, upp från 349,3 miljarder året före.

Under den senaste tioårsperioden har snittavkastningen varit 9,9 procent.