Finansbolaget Folksam har förvärvat obligationer som getts ut av Världsbanken. Totalt rör det sig om 350 miljoner dollar, motsvarande 2,8 miljarder kronor.

ANNONS

Genom förvärvet vill Folksamgruppen lyfta fram FN:s sjutton globala utvecklingsmål och särskilt rikta fokus mot fyra av dessa. Den aktuella investeringen är den tredje som Folksam gör med Världsbanken.

”Folksamgruppen har en lång tradition av att arbeta för en hållbar värld. FN:s sjutton utvecklingsmål ger det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling en stabil grund att stå på. Alla de globala utvecklingsmålen är viktiga, men utifrån vårt engagemang för kunderna har vi i vår hållbarhetsstrategi valt att särskilt fokusera på Hälsa och välbefinnande(mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Hållbar konsumtion och produktion (mål nr12) samt Bekämpa klimatförändringen (mål nr 13)”, säger Jens Henriksson, vd för Folksam, i en kommentar.

Världsbanken emitterar årligen obligationer till ett värde av mellan 50 och 60 miljarder amerikanska dollar. Finansieringen är tänkt att stödja utvecklingsprogram som är i linje med FN:s utvecklingsmål.

ANNONS
ANNONS