NFT Ventures kliver fram som något av kungarna på den svenska fintech-scenen, i och med förvärvet av Collectors del av deras gemensamma portfölj. I och med affären äger NFT Ventures hela eller delar i över 50  fintech-bolag med fokus på Sverige, men även i övriga Norden och Storbritannien. Portföljbolagen har sammanlagt fler än 1 000 anställda blir man även en av Europas större aktörer.

ANNONS

Varför är ni så angelägna att även bli helägare av ytterligare en portfölj?
”Vi är bara i början av en stabil och snabb tillväxt inom fintechsektorn. Och vi vet vilka värden som finns i den här portföljen. Vi är i början av en mycket spännande tillväxtresa”, säger Pär Roosvall, CEO och medgrundare av NFT Ventures.

”Dessutom finns det skalfördelar genom att få en större portfölj, samtidigt som den sammantagna risken minskar”, fortsätter han.

Är ni nöjda med er storlek nu? Eller kommer ni expandera ytterligare?
”Vi tittar hela tiden på nya investeringar, och även på möjliga försäljningar. Det är vår grundaffär, och sedan att tillsammans med bolagen skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Vi jobbar med både hjärta och hjärna”, förklarar Pär Roosvall.

Kan ni tänka er att börsnotera hela eller delar av portföljen?
”Oj, man ska aldrig utesluta något. Vi utvärderar löpande vilka finansieringsmöjligheter som är bäst. Finansieringsfrågor är en central del för ett bolag som NFT Ventures.”

ANNONS
ANNONS

NFT Ventures noterade i fjol portföljbolaget Zignsec, som blev en kursframgång.