Budgetprocessen i Sverige håller på att urholkas då den inte följs, skriver Finanspolitiska rådet i sin årliga rapport.

ANNONS

Det Finanspolitiska rådet, som är en myndighet som har som uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik, har rejäl kritik att dela ut i den årliga rapporten Svensk finanspolitik.

De menar att hela budgetprocessen håller på att urholkas, då den inte följs. Det är en trend sedan flera år tillbaka. Förra året sågades regeringen, vilket Dagens PS rapporterade om.

”I förra årets rapport noterade vi oroväckande tecken på att den samlade budgetprocessen håller på att urholkas. Utvecklingen det gångna året har förstärkt vår oro”, skriver Finanspolitiska rådet i rapporten som bygger på en granskning av finanspolitiken 2021.

”Sammantaget avviker finanspolitiken på flera sätt ifrån ramverket; överskottsmålet nås inte, de takbegränsade utgifterna saknar budgeterings­marginal och riktlinjerna för budgetprocessen följs inte. Rådet är kritiskt till denna utveckling. Respekten för ram­verket har minskat”, skriver det Finanspolitiska rådet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Salvan: Regeringen har gjort fel på fel [Dagens PS]