Dagens PS

FI ser förhöjda risker – ökar trycket på banker

Finansinspektionen, FI, bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör ha mer kapital för dessa exponeringar och FI höjer därför kapitalkraven. (Foto: TT)
Finansinspektionen, FI, bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör ha mer kapital för dessa exponeringar och FI höjer därför kapitalkraven. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 28 jan. 2020Publicerad: 28 jan. 2020

Finansinspektionen, FI, bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör ha mer kapital för dessa exponeringar och FI höjer därför kapitalkraven. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

FI har i dag beslutat om kapitalpåslag för bankernas exponeringar i utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn och hur påslagen ska beräknas. Beslutet bygger på det förslag som FI presenterade i en promemoria den 27 november i fjol och som sedan remissbehandlats. Beräkningsmetoden presenterar FI i dag i en promemoria.

Kapitalpåslaget motsvarar skillnaden mellan en av FI bestämd riskvikt och en banks faktiska genomsnittliga riskvikt för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn. Den bestämda riskvikten har satts till 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter. För företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter gäller 25 procent.

Kapitalpåslaget kommer att börja tillämpas när FI bedömer bankernas kapitalkrav inom ramen för FI:s årliga översyn- och utvärderingsprocess SREP under 2020. De höjda kapitalkraven påverkar främst de tre storbankerna. Det tillkommande kapitalkravet kan uppskattas till 5 miljarder kronor per storbank.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS