Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar en högre vinst än väntat.

ANNONS

Omsättningen steg 1,8 procent till 49,8 miljarder kronor (48,9). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 51,9.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 40,4 procent (38,5). Bruttomarginalen förbättrades sekventiellt i alla segment.

Rörelseresultatet blev 4,3 miljarder kronor (4,9). Rörelsemarginalen var 8,6 procent (10,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 4,6 miljarder kronor (3,5), väntat var 4,1, med en justerad rörelsemarginal på 9,2 procent (7,2).

Resultatet efter skatt blev 2,3 miljarder kronor (2,4), analytikerkonsensus 2,1.

Resultat per aktie hamnade på 0,65 kronor (0,70).

Begränsade effekter av virusutbrottet

Ericsson bedömer att covid-19-effekten var begränsad i det första kvartalet. I det andra kvartalet spår man ett mer dämpat kvartal.

”Den nuvarande globala osäkerheten kräver en ödmjuk attityd till att förutse den närmaste framtiden. Vi är fortsatt positiva beträffande utsikterna på längre sikt, men det är troligt att andra kvartalet blir en aning mer dämpat än normalt beroende på tidpunkterna för påverkan från strategiska kontrakt och den osäkerhet som följer av covid-19. Att förutsäga när restriktionerna för att begränsa pandemin kommer att upphöra och hur återhämtningen kommer att se ut är omöjligt. Med nuvarande insikt behåller vi dock målen för 2020 och 2022”, skriver vd Börje Ekholm i rapporten.

”Kommer att tynga verksamheten”

Ericssons 5G-utrustning finns nu driftsatta i totalt 29 nät på fyra kontinenter. Ericsson-chefen skriver att han är bekymrad över att investeringarna i Europa är försenade. Bolaget har också fått en ökad marknadsandel hos en operatör i Kina.

ANNONS
ANNONS

”De finansiella målen för 2020 tar hänsyn till en ökande andel strategiska kontrakt, inklusive 5G i Kina. Vi förväntar oss att en större andel av dessa kontrakt kommer att tynga lönsamheten under andra kvartalet i stället för att vara jämnt fördelade över året. Operativa förbättringar kommer att fortsätta och förväntas delvis uppväga den negativa påverkan”, skriver vd Börje Ekholm.

I Nordamerika räknar Ericssonchefen med att 5G-momentumet blir starkare framöver och att investeringarna intensifieras under det andra halvåret i år.

Ericsson, mdkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 49,8 51,9 -4,0% 48,9 1,8%
Rörelseresultat 4,3 4,9 -12,2%
Rörelsemarginal 8,6% 10,0%
Rörelseresultat, justerat 4,6 4,1 12,2% 3,5 31,4%
Rörelsemarginal, justerad 9,2% 7,9% 7,2%
Nettoresultat 2,3 2,1 9,5% 2,4 -4,2%
Resultat per aktie, kronor 0,65 0,70 -7,1%

Konsensusdata från Bloomberg