Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet, dock ökade rörelseresultatet.

ANNONS

Omsättningen sjönk 1,3 procent till 54,9 miljarder kronor (55,6). Analytikerkonsensus hos Factset låg på 57,3 miljarder.

Bruttomarginalen var 43,4 procent (37,6).

Rörelseresultatet blev 5,8 miljarder kronor (3,9). Rörelsemarginalen var 10,6 procent (7,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 5,8 miljarder kronor (4,5), väntat var 6,0, med en justerad rörelsemarginal på 10,6 procent (8,1).

Resultatet efter skatt blev 3,9 miljarder kronor (2,6), analytikerkonsensus 3,6.

Resultat per aktie hamnade på 1,10 kronor (0,74).

”Vi är välpositionerade för att utnyttja fortsatt marknads-momentum med vår konkurrenskraftiga 5G-produktportfölj och kostnadsstruktur. Det är dock klokt att räkna med en betydligt lägre marknadsandel i Kina för Networks och Digital Services, eftersom det tidigare beslutet att utesluta kinesiska leverantörer från de svenska 5G-näten kan påverka tilldelningen av marknadsandelar”, skriver vd Börje Ekholm i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Här kan du ta del av resultatrapporten i sin helhet, se siffrorna i korthet nedan.

SEK miljarder Kv 2
2021
Kv 2
2020
Förändring
årsvis
Kv 1
2021
Förändring
kvartalsvis
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 54,9 55,6 -1% 49,8 10% 104,7 105,3 -1%
Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter[1]  –  –  8% –  –  –  –  9%
Bruttomarginal[1] 43,4% 37,6% 42,8% 43,1% 38,6%
EBIT 5,8 3,9 51% 5,3 11% 11,1 8,2 36%
EBIT-marginal[1] 10,6% 6,9% 10,6% 10,6% 7,7%
Periodens resultat 3,9 2,6 51% 3,2 23% 7,1 4,9 45%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK 1,10 0,74 49% 0,96 15% 2,06 1,39 48%
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[1]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader 43,4% 38,2% 42,9% 43,2% 39,3%
EBIT exkl. omstr.kostnader 5,8 4,5 29% 5,3 9% 11,2 9,1 22%
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader 10,6% 8,2% 10,7% 10,7% 8,7%
Fritt kassaflöde före M&A 4,1 3,2 26% 1,6 161% 5,6 5,6 1%
Nettokassa vid periodens slut 43,7 37,5 16% 43,0 2% 43,7 37,5 16%

 

Läs även: 5G – bottenförväntningar för Ericsson i Kina [Dagens PS]