Elbusstillverkaren Hybricon Bus får in 26 miljoner i en fulltecknad företrädesemission, minus emissionskostnader på runt 2,4 miljoner kronor. 

Före nyttjande av garantiåtagande blev teckningsgraden 91 procent. Av de emissionsgaranter som medverkade i transaktionen tecknar endast Spinox, som lämnat en så kallad toppgaranti. Denna toppgaranti är behäftad med avyttringsförbehåll under sex månader.

ANNONS
ANNONS

Den genomförda företrädesemissionen har föranlett omräkning av villkoren i bolagets teckningsoption TO 2. Fortsättningsvis medger varje innehavd option teckning av 0,58 st (0,33) nya aktier, till en kurs om 0,56 kronor (1,00) per aktie.