Nordea Bank har beviljats banklicens från ECB, Europeiska centralbanken, för Nordea Holding. Banklicensen är ett led i förberedelserna inför Nordeas flytt till bankunionen och fusionen genom vilken Nordea Bank införlivas i Nordea Holding.

ANNONS

Den fusion som verkställer flytten beräknas vara klar den 1 oktober 2018, förutsatt att berörda myndigheter ger sitt godkännande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den banklicens som Nordea Holding har beviljats av Europeiska centralbanken utgör en viktig milstolpe för Nordeas flytt till Finland, som är medlem i bankunionen. Flytten godkändes tidigare av aktieägarna i Nordea Bank vid årsstämman i mars. Nordea Holding kommer nu byta namn till Nordea Bank.

ANNONS
ANNONS

Nordea har i samband med ansökan om banklicens frivilligt åtagit sig att från den 1 oktober 2018 följa tillsynskollegiets gemensamma beslut från 2018 till dess att Europeiska centralbanken har fattat beslut om tillsynskrav, utarbetade i enlighet med tillsynsbedömningen, SREP, 2019 genom den gemensamma tillsynsmekanismen.