Federal Reserves ordförande Jerome Powell gav vid presskonferensen få ledtrådar om centralbankens framtida penningpolitik, men signalerade att onsdagens sänkning var en justering snarare än starten på en ny lång cykel med sänkningar.

ANNONS

Centralbanken justerade på onsdagskvällen som väntat ned styrräntan med 25 baspunkter i den första sänkningen på över ett decennium.

Dollarn stärktes och börsindexen föll dock på beskedet, vilket indikerade en viss besvikelse på finansmarknaderna.

En del bedömare, som Jefferies valutachef Brad Bechtel, pekade på några analytiker hade väntat sig en sänkning med hela 50 baspunkter. Vidare röstade två av direktionens ledamöter emot räntesänkningen, och Fed var i beskedet fåordiga om utsikterna för fler sänkningar.

Beslutet motiverades med utvecklingen för den globala ekonomin, en dämpad inflationstakt och osäkra utsikter. Fed-chefen underströk vid presskonferensen att den amerikanska ekonomin mår bra och kallade sänkningen för en ”försäkring”, även om han tillstod att de pågående handelsdispyterna har påverkat ekonomin.

Jerome Powell stängde samtidigt inte dörren för fler sänkningar, utan sade att centralbanken kommer att bedöma inkommande ekonomisk statistik och andra skeenden löpande.

”Jag sade att det här inte är starten på en ny lång cykel med räntesänkningar, inte att det endast kommer att bli en sänkning”, svarade han på en direkt fråga om den framtida penningpolitiken.

ANNONS
ANNONS

ING Economics skriver i en kommentar att de pågående handelsdispyterna sannolikt kommer att bli vägledande för Federal Reserves framtida penningpolitik, och att en uppgörelse mellan USA och Kina sannolikt kommer att nås senare i år.

”Vi ser sänkningen som en förebyggande åtgärd för att säkerställa att den längsta ekonomiska expansionen i USA som någonsin uppmätts fortsätter. Centralbanken kommer sannolikt att lätta på penningpolitiken igen, men inte så mycket som marknaden prisar in”, resonerar banken.