Efter stormningen av den amerikanska kongressen väljer Deutsche Bank att säga upp sin mångåriga affärsrelation med Donald Trump.

ANNONS

Efter att Donald Trump har beskyllts för att vara pådrivande i stormningen av den amerikanska kongressen under förra veckan har flera företag valt att både fördöma den avgående presidenten.

Nu ställer även Deutsche Bank – Donald Trumps husbank – sig till skaran av företag som klipper banden till Trump, rapporterar Di.

Etablerad affärsrelation

Till skillnad från många av de bolag som har fördömt presidentens roll i försöket avbryta elektorsröstningen som officiellt valde Joe Biden till president är Donald Trump och Deutsche Bank högst sammankopplade.

Donald Trumps och Deutsche Banks affärsrelation sträcker sig tillbaka till 1990-talet. Och den avgående presidenten har fortfarande lån värda omkring 2,5 miljarder kronor hos banken, enligt Bloomberg News.

Lånens löptider sträcker sig till 2024 och huruvida Deutsche Bank ämnar hantera kundrelationen fram till dess är inte helt säkert.

Tungt skuldsatt

Donald Trump omvårdade under flera årtionden bilden av honom som en framgångsrik affärsman.

Efter hans inträde i politiken har dock allt fler uppgifter pekat på att han i själva verket har varit hårt skuldsatt och den avbrutna relationen med Deutsche Bank riskerar att försvåra Trumps finansiella situation.

ANNONS
ANNONS

Den ökade uppmärksamheten runt Trumps påstådda förmögenhet har redan i ett tidigare skede gjort att Deutsche såg över relationen till Trump.

Då landade banken i beslutet att inte göra några nya affärer med honom under hans tid som president.

Läs mer: Riksrättsprocess rycker allt närmare mot Trump [Dagens PS] >>