Danske Bank redovisar intäkter och resultat som var lägre än väntat under första kvartalet. Resultatet påverkades av betydligt högre kreditförluster än väntat.

ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 9 606 miljoner danska kronor (10 802), vilket var sämre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 9 964 miljoner danska kronor.

Räntenettot uppgick till 5 479 miljoner danska kronor (5 520), väntat 5 393 miljoner danska kronor.

Provisionsnettot blev 3 673 miljoner danska kronor (3 869), väntat var 3 731 miljoner danska kronor.

Tradingnettot uppgick till 291 miljoner danska kronor (1 586), konsensus 598 miljoner danska kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 4 251 miljoner danska kronor (357).

ANNONS
ANNONS

Nettoresultatet blev -1 289 miljoner danska kronor (2 988), väntat var -57 miljoner danska kronor.

Danske Bank, Mdkk Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019
Intäkter 9 606 9 964 -3,6% 10 802
Räntenetto 5 479 5 393 1,6% 5 520
Provisionsnetto 3 673 3 731 -1,6% 3 869
Tradingnetto 291 598 -51,3% 1 586
Kreditförluster -4 251 -3 135 -357
Resultat före skatt -1 663 191 4 012
Nettoresultat -1 289 -57 2 988

Konsensusdata från Factset