W5 Solutions emission inför börsnoteringen övertecknades flera gånger om, och bolaget tillförs cirka 40 miljoner kronor före emissionskostnader, meddelar man i ett pressmeddelande.

ANNONS

Intresset har varit stort inför den svenska försvarsleverantören W5 Solutions börsnotering. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget övertecknades flera gånger om. Bolaget utfärdade 1 400 000 nya aktier till priset av 25 kronor per aktie, samt ytterligare 200 000 aktier i en övertilldelningsoption.

Skulle hela övertilldelningsoptionen utnyttjas tillförs bolaget cirka 40 miljoner kronor före emissionskostnader. Mer än 1 400 investerare har tilldelats aktier, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Vi är glada och nöjda med det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare. Med intäkterna från börsnoteringen har W5 Solutions de finansiella resurser som krävs för att göra betydande förvärv och fortsätta en ökad marknadsexpansion”, säger vd Daniel Hopstadius i pressmeddelandet.

Bolagets större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare har kommit överens om sedvanliga lock-up-åtaganden under en period av 360 dagar efter först handelsdagen.

W5 Solutions aktie börjar enligt planen handlas på Nasdaq First North Growth Market på fredag den 17 december.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Möt försvarsleverantören W5 Solutions VD [Dagens PS]