Musikströmningstjänsten Spotify har lämnat in ett prospekt till de amerikanska myndigheterna inför att aktien skall tas upp för handel på New York Stock Exchange. Kortnamnet blir Spot.

ANNONS

Spotify skriver i prospektet att aktien i privata transaktioner handlats mellan 37,50-125 dollar under fjolåret. I år har transaktionerna varierat mellan 90 och 132,50 dollar per aktie.

Spotify skriver att man vid utgången av förra året hade 71 miljoner premiumanvändare och 159 miljoner användare. Under 2017 var omsättningen 4,1 miljarder euro, upp från cirka 3 miljarder året före. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, -324 miljoner euro under förra året. Under 2016 var siffran -311 miljoner.

Strategiskt har Spotify satt upp flera vägar att växa.

ANNONS
ANNONS

Dels skall man investera i sin plattform och på så vis skapa nöjda kunder. Streamingjätten skall få fler kunder på existerande marknader samtidigt som man kliver in på nya marknader. Spotify skall också investera i sin annonsverksamhet samt i innehåll som inte är musik. Företaget skall också investera i verktyg som gör det enklare för artister.