BÖRS

Rapporter
07:15 MQ delårsrapport

Utländska rapporter
21:15 FedEx delårsrapport
Oracle delårsrapport efter börsens stängning

Stämmor
10:00 Polyplank årsstämma
13:00 Net Trading Group extra bolagsstämma
13:30 Abelco årsstämma
14:00 ASTG årsstämma

ANNONS
ANNONS

Investerarmöte
09:00 MQ telefonkonferens

Corporate Actions
Free2Move första handelsdag efter omvänd split 1:1000
Magnolia Bostad sista dag för handel på First North före byte till Stockholmsbörsen
Projektengagemang första handelsdag på Stockholmsbörsen

MAKRO
03:30 Australien husprisindex
09:30 Sverige arbetslöshet
10:00 EMU bytesbalans
10:00 Polen industriproduktion
10:00 Polen PPI
10:30 Hongkong arbetslöshet
11:00 EMU byggande
13:30 Turkiet husprisindex
14:00 Ungern räntebesked
14:30 USA bygglov
14:30 USA byggstarter av hus
14:55 USA Redbook
15:00 Belgien handelsbalans
22:30 USA API veckovis oljelager