Modulfastighetsbolaget Adapteo börjar idag den 1 juli att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista.

Aktien kommer att handlas på segmentet Midcap med kortnamnet ADAPT.

ANNONS
ANNONS

Adapteo är en avknoppning från finska Cramo som handlas på Helsingforsbörsen. Villkoren är 1:1, vilket innebär att en aktie i Cramo ger en aktie i Adapteo. Bägge bolagen har därför vardera 44,68 miljoner aktier utestående.

Adapteo hyr ut modulfastigheter till exempelvis skolor, förskolor och kontor.