Allarity Therapeutics företrädesemission av units övertecknades. Erbjudandet tecknades till cirka 106 procent, och bolaget tillförs en cirka 102,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

ANNONS

Allarity Therapeutics fokus ligger på tre av bolagets prioriterade projekt mot cancer, som befinner sig i olika faser på väg mot att bli godkända läkemedel. Bolaget arbetar med individanpassade cancerläkemedel.

Allarity är baserat i Danmark, men aktien handlas på First North Stockholm. Bolaget har meddelat sin avsikt att noteras på amerikanska Nasdaq-börsen.

På grund av den höga teckningsgraden, totalt cirka 106 procent, aktiveras inte garantiförpliktelser. Bolaget tillförs cirka 102,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de  teckningsoptioner som utöver aktier såldes i emissionens units skulle Allarity tillföras cirka 205,5 miljoner kronor.

”Jag vill tacka alla som deltar i denna kapitalanskaffning, eftersom utan ditt stöd, tålamod och framåtblickande tankesätt skulle det inte vara möjligt att fortsätta att genomföra vår strategi med fokus på att kommersialisera våra tre högprioriterade program: dovitinib, stenoparib och Ixempra”, säger bolagets vd Steve Carchedi i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Därför är läkemedelsbolaget Allarity så hett