Investmentbolaget Northern Capsek Ventures noteras på Nordic SME den 7 juli. Affärsvärldens ipo-guide har granskat bolaget inför noteringen och hittar hela tio varningsflaggor.

ANNONS

Det framgår av en analys som publiceras på torsdagen.

Varningsflaggorna handlar om tveksamma incitament, svaga finanser, framtida kapitalbehov, överdrivet fokus på trender och omvärld, bristfällig information, att ingen huvudägare anges i memorandumet, att bolaget är omoget samt att ordföranden har varit suppleant i två bolag som försatts i konkurs och att en styrelseledamot har varit engagerad i en företagsgrupp där moderbolaget och de tre dotter/intressebolagen försatts i konkurs.

ANNONS
ANNONS