Profilklädersbolaget New Wave ökar omsättningen, vinsten och utdelningen.

Omsättningen uppgick till 1 943,4 miljoner kronor (1 630,3), en ökning med 19 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 209,4 miljoner kronor (172,5), med en rörelsemarginal på 10,8 procent (10,6).

Resultatet efter skatt blev 158,9 miljoner kronor (146,8), en ökning med 8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,42 kronor (2,20), vilket innebär en ökning med 10 procent mot föregående år.

New Wave föreslår 2,00 kronor i utdelning (1,70).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 174,4 miljoner kronor (134,5).

”Min övertygelse är att vi kommer att fortsätta leverera tillväxt i såväl försäljning som resultat. Men det kan säkert komma enskilda kvartal som resultaten blir lägre än föregående år”, skriver New Waves vd Torsten Jansson i vd-ordet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Kände miljardären: ”Min största tabbe i livet” [DagensPS.se] >

New Wave, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 1 943,4 1 630,3 19,2%
Rörelseresultat 209,4 172,5 21,4%
Rörelsemarginal 10,8% 10,6%
Nettoresultat 158,9 146,8 8,2%
Resultat per aktie, kronor 2,42 2,20 10,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 174,4 134,5 29,7%
Utdelning per aktie, kronor 2,00 1,70 17,6%