Klädkedjan Kappahls oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att tacka ja till Mellby Gårds offentliga uppköpserbjudande, där budgivaren erbjuder 20 kronor kontant per Kappahlaktie. Budkommittén släpper samtidigt siffror över resultatutvecklingen under juni och juli månad.

Kommittén anser att Kappahls värdering är låg i ett historiskt perspektiv men ser även att värderingen reflekterar att osäkerheten kring branschens utveckling är stor samt att bolagets försäljnings- och resultatutveckling varit svag under en längre tid. I ett kortare perspektiv anser kommittén att det finns potential för en resultatförbättring men i ett längre perspektiv kvarstår utmaningarna. I sin bedömning har kommittén tagit hänsyn till resultatutvecklingen under de senaste två månaderna (juni och juli) i år. Vid sammanställning av rapportering för dessa månader, har det identifierats att nettoomsättning och rörelseresultat för juni och juli överstiger utfallet för föregående år.

För den senaste 12-månadersperioden fram till och med juli 2019 uppvisade bolaget en försäljning om 4 890 miljoner kronor samt ett rörelseresultat om 165 miljoner kronor. Justerat för kostnader av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 208 miljoner kronor. I Kappahls delårsrapport för det tredje kvartalet som presenterades den 26 juni framgår att Kappahl har genomfört åtgärder med en resultatförstärkande effekt om 100 miljoner kronor med full effekt från september 2019. I rapporten framgår också att ytterligare åtgärder tillkommer och att resultatförstärkningsprogrammet därmed kommer att bli mer omfattande än 100 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

”Baserat på bland annat detta, ser kommittén att Kappahl kan ha förutsättningar att öka rörelseresultatet för 2019/2020 jämfört med resultatet de senaste 12 månaderna”, skriver de i ett meddelande där de konstaterar att erbjudandet är skäligt.

Acceptperioden löper mellan den 23 augusti och den 20 september, med förbehåll för eventuella förändringar.

Den 29 juli berättade vi på Dagens PS  om storägaren Mellby Gårds bud på Kappahl.