När 2020 summeras står det klart att världens centralbanker, inklusive Riksbanken, har stimulerat ekonomin i en omfattning som aldrig tidigare skådats i världshistorien under ett enskilt år.

Totalt har centralbankerna pumpat in hela 75 000 miljarder kronor. Det är nästan tre gånger så mycket som vid finanskrisen 2008, som i sin tur var rekord. Allt enligt en sammanställning av nyhetsbyrån Bloomberg.

Nedbrutet per land är centralbanken i Japan (BoJ) i en klass för sig, av de stora länderna. BoJ har köpt främst obligationer och aktier i en omfattning som utgör cirka 30 procent av landets BNP. Och det sker dessutom efter ett decennium med årliga kraftiga stimulanser.

Sammantaget utgör BoJ:s balansräkning 130 procent av BNP. Stödköpen har medfört att BoJ är Japans största aktieägare.

Riksbanken försiktig

I jämförelse med BoJ ter sig europeiska centralbanken (ECB) till och med modest i sina stimulanser. ECB:s balansräkning utgör ”bara” 60 procent av Euroländernas BNP. Det är dock dubbelt upp mot sin amerikanska dito Federal Reserve (FED).

Svenska Riksbankens balansomslutning är förhållandevis låg i internationell jämförelse med de stora centralbankerna, och utgör bara drygt 20 procent av Sveriges BNP. Det finns således gott om artilleri om det skulle behövas mer stimulanser.

ANNONS
ANNONS
Källa: Bloomberg

Läs mer från Investerardygnet >>