Klädjätten H&M redovisar ett bättre än väntat rörelseresultat i det första kvartalet. Försäljningen i mars rasade 46 procent. H&M spår att andra kvartalet blir ett förlustkvartal.

Klädbolaget rusar på Stockholmsbörsen i förmiddagshandeln. Aktien var tio minuter efter börsöppningen upp med drygt 9 procent men hade strax före klockan 10 fallit tillbaka något och stod då på plus med omkring 7 procent, kan Dagens PS meddela. Följ aktiens utveckling under dagen här.

H&M-försäljningen, som har rapporterats tidigare, uppgick till 54 948 miljoner kronor (51 015).

Onlineförsäljningen ökade med 48 procent i kronor och 44 procent i lokala valutor.

Bruttovinsten blev 28 034 miljoner kronor (25 526), med en bruttovinstmarginal på 51,0 procent (50,0).

Rörelseresultatet blev 2 690 miljoner kronor (1 005), väntat rörelseresultat var 1 458 enligt Factset konsensus. Rörelsemarginalen var 4,9 procent (2,0).

Resultatet före skatt var 2 504 miljoner kronor (1 043), analytikerkonsensus 1 416.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 1 928 miljoner kronor (803), analytikerkonsensus 1 104.

Resultat per aktie hamnade på 1,16 kronor (0,49).

Pandemin halverade försäljningen i mars

Varulagrets sammansättning och nivå fortsatte att förbättras även under första kvartalet. Valutajusterat minskade varulagret med 12 procent. Det bokförda varulagret i kronor utgjorde 15,7 procent (18,6) av omsättningen rullande tolv månader.

Som en följd av åtgärderna i coronapandemin föll H&M:s försäljning med 46 procent under mars månad, den första månaden i det andra kvartalet.

Per den 31 mars var 3 778 av 5 065 butiker stängda. Från mitten av mars och framåt har samtliga butiker varit stängda på flera av koncernens största marknader.

Onlineförsäljningen i mars 2020 ökade med 17 procent i lokala valutor. Den digitala försäljningen är fortfarande öppen på 47 av koncernens 51 onlinemarknader.

I Kina har efterfrågan gradvis börjat återhämta sig. I princip alla butiker är nu åter öppnade och försäljningen har successivt ökat, uppger bolaget.

ANNONS
ANNONS

H&M:s vd: ”Läget alltmer utmanande”

”För varje dag som vi behöver hålla butiker stängda blir läget alltmer utmanande. Vi har därför infört en rad kraftfulla åtgärder bland annat rörande inköp, investeringar, hyror och bemanning. Alla delar av verksamheten omfattas och samtliga kostnader gås igenom. Vi har tyvärr tvingats inleda ett genomförande av korttidsarbete på marknader som berörs av coronasituationen. Globalt sett kommer tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras, men ett exakt antal kan inte ges i dagsläget. Lokal lagstiftning har olika definitioner och villkor för tillfälliga permitteringar och korttidsarbete. Vi ser också över behovet av eventuella uppsägningar. För ledande befattningshavare införs temporära lönesänkningar om 20 procent”, säger vd Helena Helmersson i en kommentar.

Dagens PS kunde i går berätta, med hänvisning till Di, att ”tiotusentals” permitteras på H&M globalt och nya vd:n Helena Helmersson fått en mardrömsstart.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar i andra kvartalet 2020 bedöms utifrån nuvarande information kunna reduceras med cirka 20-25 procent, dock är denna bedömning behäftad med viss osäkerhet.

Andra kvartalet kommer att bli ett förlustkvartal då det kraftiga försäljningstappet inte kommer att kunna balanseras av nerdragningarna i rörelsekostnaderna.

H&M, Mkr Q1-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 54 948 54 948 0,0% 51 015 7,7%
Bruttoresultat 28 034 25 526 9,8%
Bruttoresultatmarginal 51,0% 50,0%
Rörelseresultat 2 690 1 458 84,5% 1 005 167,7%
Rörelsemarginal 4,9% 2,7% 2,0%
Resultat före skatt 2 504 1 416 76,8% 1 043 140,1%
Nettoresultat 1 928 1 104 74,6% 803 140,1%
Resultat per aktie, kronor 1,16 0,49 136,7%

Konsensusdata från Factset