Verkstadsbolaget Volvo har beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman den 18 juni om en ordinarie utdelning på 5,50 kronor. Styrelsen föreslår i stället att ingen utdelning för 2019 kommer att betalas ut. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

”Volvokoncernen har en stark finansiell ställning. Det råder dock en allmän osäkerhet som skapats av covid-19 och effekterna på Volvokoncernen från de åtgärder som vidtagits i olika länder för att bromsa virusets spridning. Till följd av detta anser styrelsen att det är lämpligt att som en försiktighetsåtgärd dra tillbaka förslaget om utdelning”, skriver Volvo.

Så motiverar styrelsen utdelningsstoppet

”Det här är extraordinära tider där beslut måste baseras på det faktum att det råder betydande osäkerhet kring återhämtningen. Styrelsen anser därför att det är lämpligt att vara försiktiga för att säkerställa företagets långsiktiga utveckling och förmåga att agera utifrån en styrkeposition under hela krisen”, säger Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande i Volvo.

Volvo har sedan tidigare dragit tillbaka förslaget om en extra utdelning på 7,50 kronor. Det ursprungliga förslaget var därmed 13 kronor per aktie i utdelning.

Valberedningen meddelar även att de har reviderat sitt förslag till årsstämman om ersättning till styrelsen. Den föreslagna höjningen uteblir och valberedningen föreslår att styrelsearvodena ska vara oförändrade jämfört med vad som beslutades i fjol.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Storägare till attack mot Volvos utdelning [DagensPS.se] »