DNB Teknologi minskade 9,0 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 8,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 9,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna Sverre Bergland, Anders Tandberg‐Johansen, Erling Thune och Erling Kise tror fortsatt på teknologi-aktier.

”Teknologi‐, media‐ och telekomsektorn präglas av starka, stabila resultat. Räntorna är låga och det finns ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn. Vi anser att det har gjorts för få investeringar inom IT‐ och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden. Investeringsuniverset är under ständig förändring och nya affärsmodeller utvecklas vilket skapar en solid grund för ett aktivt och opportunistiskt förhållningssätt i vårt aktieurval.”

Fonden var vid slutet på månaden drygt hälften viktad mot USA., därefter Frankrike med drygt tio procent.

ANNONS
ANNONS

Microsoft, Alphabet och Facebook var störst i fonden, tillsammans vägde de 23 procent av fonden.

DNB Teknologi, % mars, 2020
Fond MM, föränding i procent -9,0
Index MM, föränding i procent -8,2
Fond i år, föränding i procent -11,3
Index i år, föränding i procent -9,6