Sentix Economic Index för eurozonen är ned måttligt till 5,2 punkter i januari efter att ha stigit de föregående tre månaderna. Bakom nedgången ligger coronaviruset som skapat osäkerhet bland investerare, skriver tyska analysfirman Sentix som mäter av stämningsläget bland investerare.

Indexet var på 7,6 punkter i januari.

Även den tyska ekonomin är påverkad då den är nära kopplad med den kinesiska. ”Men Tyskland har hittills visat sig vara konsekvent och kapabelt att kunna agera inom området infektionsskydd så att inga större negativa effekter ännu har känts av här heller”, skriver Sentix.

ANNONS
ANNONS

Indexet är ned 2,1 punkter för Tyskland.

Mest påverkan har coronaviruset på Kina där också dess epicentrum är. Här är index för Asien, exklusive Japan, ned hela 11,3 punkter. Det påpekas dock av Sentix att investerare inte räknar med några fler utsträckta effekter vilket delvis beror på USA:s styrka.