Börsen rör sig upp och ned men kortsiktigt är den översåld. Den bedömningen gör Carnegie Private Banks aktiechef David Karlsson.

”Det är en svårhandlad börs utan tydlig trend, men där börsen kortsiktigt är översåld. Vi börjar återbesöka vissa sektorer där vi tidigare har haft undervikt”, skriver han i en kommentar till sina kunder.

Vägs rapportsäsongen och makrostatistiken ihop anser han att det är läge att vara försiktig.

”Det finns anledning att vara fortsatt försiktig. Tull- och konjunkturoro har tilltagit och sannolikheten för en hård brexit har dessutom ökat betydligt. Det kan få stora konsekvenser för Sverige och Europa. Samtidigt har marknaden fått ett betydande stöd från räntefallet. Konsumenterna mår fortfarande bra, arbetslösheten är låg och tjänstesektorn visar fortsatt styrka”, uppger han i ett nyhetsbrev.

ANNONS
ANNONS

När det gäller sektorer pekar han ut verkstads- och banksektorn som områden där man åter börjar att besöka om än selektivt.

”Epiroc är en av få aktier som hållit emot i verkstadssektorn och en aktie vi gillar sedan tidigare men det finns även andra intressanta case. Sentimentet i sektorn är dock svagt och utsikterna framåt motiverar inte en övervikt i verkstadssektorn. Halva vinsttillväxten kan kopplas till positiv valutaeffekt och vinstmomentum är därför mer utmanande kommande kvartal”, uppger Karlsson.

Banksektorn är en annan bransch som pekas ut.

”Det är även frestande att återbesöka banksektorn som har utvecklats svagt, inte minst efter rapportperioden. Aktiemarknaden har diskonterat väldigt mycket negativ och värderingen börjar bli attraktiv”, avslutar han.