Tyska börsoperatören Deutsche Börse redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar samtidigt en högre nettovinst.

Nettoomsättningen uppgick till 733,8 miljoner euro (660,7), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 726,1.

Justerat ebitda-resultat blev 461,7 miljoner euro (395,1), väntat 468,4, med en ebitda-marginal på 62,9 procent (59,8).

ANNONS
ANNONS

Det justerade resultatet efter skatt blev 282,9 miljoner euro (239,6), vilket är en ökning med 18 procent.

Deutsche Börse uppger sig vara säkra på att möta sina mål för helåret och upprepar prognosen om att det justerade resultatet ökar med 10 procent under 2019.

Deutsche Börse, MEUR Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 733,8 726,1 1,1% 660,7
EBITDA 461,7 468,4 -1,4% 395,1
EBITDA-marginal 62,9% 64,5% 59,8%
Nettoresultat 282,9 239,6

Konsensusdata från Bloomberg