Bostadsutvecklaren Bonava redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget drar ner utdelningen till 3,00 kronor (5,20), väntat var 4,42.

Omsättningen steg 4,7 procent till 6 499 miljoner kronor (6 206). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 546.

Rapporterat rörelseresultat blev 534 miljoner kronor (899), väntat rörelseresultat var 586. Rörelsemarginalen var 8,2 procent (14,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 693 miljoner kronor (899) med en justerad rörelsemarginal på 10,7 procent (14,5).

Jämförelsestörande poster uppgår till -159 miljoner kronor, vilken avser kostnad för omstrukturering i Finland. Resultat från markförsäljning uppgick till 181 miljoner (61).

Resultatet före skatt var 504 miljoner kronor (870).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 368 miljoner kronor (762), analytikerkonsensus 414.

Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 1 909 stycken (3 368) och antalet sålda bostäder uppgick till 1 905 stycken (2 769).

Bonava föreslår 3,00 kronor i utdelning (5,20), väntat 4,42.

”Sammanfattningsvis har vi brottats med utmaningar under året; lägre produktionsstarter i Tyskland, prisjusteringar i Sverige, och svag lönsamhet i Danmark och Finland. Detta har krävt hårt arbete och aktiva åtgärder som nu, i kombination med en fortsatt stark finansiell position, gör att vi står stärkta inför det nya året. Och trots signaler om en vikande konjunktur talar urbaniseringen, bristen på bostäder, gynnsam räntemiljö, och låg arbetslöshet för fortsatt stark
efterfrågan för Bonavas bostäder”, säger vd Joachim Hallengren i en kommentar.

Bonava, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018
Nettoomsättning 6 499 6 546 -0,7% 6 206
Rörelseresultat 534 586 -8,9% 899
Rörelsemarginal 8,2% 9,0% 14,0%
Rörelseresultat, justerat 693 899
Rörelsemarginal, justerad 10,7% 9,6% 14,5%
Resultat före skatt 504 870
Nettoresultat 368 414 -11,1% 762
Utdelning per aktie, kronor 3,00 4,42 -32,1% 5,20

Konsensusdata från Factset