Låskoncernen Assa Abloy redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten. Bolaget ökar utdelningen till 3,85 kronor (3,50), väntat var 3,84.

ANNONS

Omsättningen steg 7,7 procent till 24 946 miljoner kronor (23 167). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 25 059. Den organiska tillväxten var 1 procent.

Rörelseresultatet blev 3 735 miljoner kronor (2 528), väntat rörelseresultat var 3 830. Rörelsemarginalen var 15,0 procent (10,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 4 047 miljoner kronor (3 746), med en justerad rörelsemarginal på 16,2 procent (16,2).

Resultatet före skatt var 3 467 miljoner kronor (2 297), analytikerkonsensus 3 609.

Resultatet efter skatt blev 2 520 miljoner kronor (1 627), analytikerkonsensus 2 594.

Resultat per aktie hamnade på 2,27 kronor (1,46). Justerat resultat per aktie blev 2,49 kronor (2,33).

Assa Abloy föreslår 3,85 kronor i utdelning (3,50), väntat 3,84.

”Inför 2020 kommer förvärven att bli en drivande tillväxtfaktor när vi konsoliderat agta record och AM Group. Givet dessa bolags nuvarande marginalnivåer och storlek kommer koncernens rörelsemarginal att bli utspädd. Däremot kommer dessa bolag
att skapa betydande värden och marginalerna gradvis att förbättras när vi integrerat dessa mycket komplementära bolag”, säger vd Nico Delvaux.

Vidare skriver Assa Abloys vd:

ANNONS
ANNONS

”Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 4.047 Mkr, första gången som vi levererar över 4 miljarder kronor i ett enskilt kvartal”.

Assa Abloy, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 24 946 25 059 -0,5% 23 167 7,7%
Rörelseresultat 3 735 3 830 -2,5% 2 528 47,7%
Rörelsemarginal 15,0% 15,3% 10,9%
Rörelseresultat, justerat 4 047 3 746 8,0%
Rörelsemarginal, justerad 16,2% 16,2%
Resultat före skatt 3 467 3 609 -3,9% 2 297 50,9%
Nettoresultat 2 520 2 594 -2,9% 1 627 54,9%
Resultat per aktie, kronor 2,27 1,46 55,5%
Resultat per aktie, justerat 2,49 2,33 6,9%
Utdelning per aktie, kronor 3,85 3,84 0,3% 3,50 10,0%

Konsensusdata från Factset