Affiliatebolaget Catena Media redovisar en lägre omsättning än väntat. Aktien störtdyker på Stockholmsbörsen.

I skrivande stund är Catena Medias aktie ned drygt 18 procent.

Omsättningen uppgick till 23,7 miljoner euro (26,1), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 26,4.

Catena Media, MEUR Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 23,7 26,4 -10,2% 26,1
EBITDA 9,4 11,3 -16,8% 12,1
EBITDA-marginal 39,7% 42,8% 46,4%
Rörelseresultat 6,1 7,8 -21,8% 10,0
Rörelsemarginal 25,7% 29,5% 38,3%
Resultat före skatt 7,1 5,7 24,6% 6,2
Nettoresultat 6,8 5,2 30,8% 5,6
Kassaflöde från löpande verksamhet 10,4 8,7

Konsensusdata från Factset

”Vi har totalt byggt om många av våra sajter, förbättrat vår affärsmodell, och förberett expansion in till ny marknader”, skriver vd Per Hellberg i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Catena Media skriver också i rapporten att man bedömer att regulatoriska förändringar i marknaden, vilket påverkat bolaget rejält i det första och andra kvartalet är bra för företaget i det längre perspektivet. Företaget måste också fånga möjligheterna när det sker en konsolidering och marknaden växer, heter det i rapporten.

”Det här året har vi lärt oss att vi kontinuerligt måste förbättra befintliga produkter för att göra det. Dessutom måste vi lägga till nya marknader för att undvika lagstiftningsförändringar som har stora effekter på våra kortsiktiga resultat, som
de gjorde det första och andra kvartalet i år”, skriver bolaget.

Kommentar

”Vi tycker att rapporten för det andra kvartalet har ökat risken i aktien då den har ökat farhågorna kring bolagets tillväxtstory. Nu måste USA öka taken för bolaget för att det ska kunna redovisa intäktstillväxt på årsbasis”, skriver analyshuset Pareto i en kommentar.