Verkstadsjätten ABB minskade orderingången, omsättningen och resultatet i det första kvartalet. Resultatet och omsättningen var dock högre än väntat.

Omsättningen sjönk 9,2 procent till 6 216 miljoner dollar (6 847). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 033.

Ebita-resultatet uppgick till 636 miljoner dollar (766), väntat 571, med en ebita-marginal på 10,2 procent (11,2).

Resultatet efter skatt blev 376 miljoner dollar (535), analytikerkonsensus 233.

Orderingången landade på 7 346 miljoner dollar (7 613), vilket är 7 procent högre än analytikerkonsensus.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -577 miljoner dollar (-256).

”Covid-19-pandemin har påverkat resultatet för första kvartalet, vilket innebär lägre intäkter och minskad rörelsemarginal inom alla våra verksamheter, fastän ordertillväxten har klarat sig bra. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa hälsa och säkerhet hos våra medarbetare samtidigt som vi upprätthåller en kontinuitet i verksamheten, servar våra kunder och fortsätter att investera i FoU för ett långsiktigt resultat”, säger Björn Rosengren, koncernchef för ABB.

Han spår ett tufft andra kvartal.

ANNONS
ANNONS

”Under det andra kvartalet förväntar vi oss att ABB:s verksamhet kommer att utmanas avsevärt på grund av stark nedgång i efterfrågan beroende på nedstängningar i många delar av världen. Vi kommer icke desto mindre att öka våra ansträngningar vad gäller kostnadshantering och skydda likviditeten samtidigt som vi går vidare med att decentralisera koncernen och med målsättningen att slutföra avyttringen av Power Grids i slutet av det andra kvartalet.”

ABB, MUSD Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Orderingång 7 346 6 871 6,9% 7 613 -3,5%
Nettoomsättning 6 216 6 033 3,0% 6 847 -9,2%
EBITA 636 571 11,4% 766 -17,0%
EBITA-marginal 10,2% 9,5% 11,2%
Nettoresultat 376 233 61,4% 535 -29,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet -577 -256

Konsensusdata från Factset