Bimobject har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 304 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget tänker använda kapitalet primärt till att påskynda tillväxten i användare och omsättning. Bolagets aktie var uppe med runt 20 procent innan börsens stängning på torsdagen. 

ANNONS

Emissionen omfattade 19 miljoner nya aktier till en teckningskurs av 16 kronor per aktie. Det är en rabatt på 2,2 procent mot onsdagens stängningskurs.

Aktierna har tecknats av befintliga delägarna Swedbank Robur Ny Teknik, Tin Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG på uppdrag av Universal Investment funds samt nya investerarna Handelsbanken Fonder, Creades och Alcur Fonder.

Efter emissionen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 139 319 684. Utspädningseffekten är på cirka 13,64 procent.

ANNONS
ANNONS