Ikano Bank ökade intäkter och minskade sitt resultat i det första halvåret.

Räntenettot sjönk till 978 miljoner kronor (981,7). Totala intäkter var 3.037 miljoner kronor (3.013). Den stora intäktskällan för Ikano Bank är leasingintäkter motsvarande 1,8 miljarder kronor (1,6).

Rörelseresultatet var 235,4 miljoner kronor (360,7) och resultatet efter skatt 122 miljoner kronor (265,2).

”Vi förväntar oss fortsatt tillväxt på våra marknader och det omfattande arbetet med att outsourca vår it-service fortsätter. Vi har hittills sett resultat i form av ökad stabilitet. Vi kommer fortsätta att investera i vår tekniska plattform för att säkerställa långsiktig lönsam tillväxt och kundnytta. Vår strategi att verka och växa på den brittiska marknaden som filial även efter Brexit ligger fast”, skriver bolaget i rapporten.

ANNONS
ANNONS