Ekobrottsmyndigheten, EBM, utökar nu sin förundersökning rörande Swedbank. Utökningen rör både typ av brott och tidsperioden.

Den ursprungliga förundersökningen rörde röjande av insiderinformation och inleddes i slutet av februari. Nu utökas den undersökningen både vad gäller tidsperiod och brottsmisstanke. Undersökningen rör nu också grovt svindleri.

Förundersökningen leds av Thomas Langrot, chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.

”Dagens initierade aktivitet av EBM är del av myndighetens redan kommunicerade förundersökning. Den officiella brottsrubriceringen är olovligt röjande av insiderinformation och grovt svindleri. I linje med vad vi kommunicerat tidigare, och vid denna tidpunkt, har ingen individ eller legal enhet blivit delgiven någon misstanke om brott. Vi kommer att samarbeta med EBM och avvaktar myndighetens slutsatser”, säger Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Hon kommenterar också rapporteringen i media om att banken bland annat skall ha vilselett de amerikansk myndigheterna.

”Vi har idag sett allvarliga anklagelser i media, bland annat uttalanden om att vi har vilselett amerikanska myndigheter. Det är Swedbanks uppfattning att vi är sanningsenliga och korrekta i vår kommunikation med samtliga myndigheter. Vi kommer även fortsatt att samarbeta med alla relevanta myndigheter kopplat till dessa frågor”, säger Birgitte Bonnesen.

Läs även: Razzia mot Swedbank [DagensPS.se] >