Den kombinerade nettovinsten för Sveriges tre största banker föll med 7 procent på årsbasis i fjärde kvartalet 2018 från kvartalet innan. Lönsamheten är dock fortsatt stark, skriver Moodys i en rapport.

annons
annons

Kreditvärderingsföretaget konstaterar att Handelsbankens, SEB:s och Swedbanks kostnader steg, delvis på grund av ökade teknikinvesteringar där digitaliseringen är en viktig prioritering för svenska banker.

Moodys anser att bankernas lönsamhet är stark i jämförelse med andra europeiska banker med en avkastning på eget kapital i intervallet 11,6 till 13,5 procent.

Vidare noteras det att konkurrensen på bolånemarknaden är fortsatt intensiv. Kreditvärderingsföretaget tror att bolånemarginalerna kommer att sjunka gradvis framöver.

ANNONS
ANNONS