Marknadernas oro inför det amerikanska presidentvalet – där Trump sagt att han tror att det kommer avgöras i domstol – återför tankarna till Millenniebuggen 2.0. Det skriver chefsstrategen Johan Javeus i SEB:s morgonbrev.

Millenniebuggen var den globala skräcken 1999 om att alla datorer skulle sluta fungera när 99 gick över till 00. Vid den tiden hade datorer bara två siffror för att beteckna årtal. Och trots den stora oron kom inget att hända. På sätt anser Javeus att valhysterin i USA är att betrakta som överdriven.

”Ja, huvudscenariot måste ändå vara att vi får ett klart valresultat rätt omgående och kanske redan under valnatten”, skriver Javeus och tillägger att om valet blir omstritt så har tidigare erfarenhet visat att politiska händelser endast leder till små och kortvariga problem för finansmarknader.

ANNONS
ANNONS

”Är ”kaoset” dessutom något som marknaden hunnit förbereda sig på blir effekten ännu mindre. Trots det verkar det ändå finnas en rätt stor oro hos många investerare för att ett politiskt kaos i USA ska leda stor turbulens på finansmarknaderna. Låt oss därför avslutningsvis göra en tillbakablick i historien. I valet 2000 mellan Bush och Gore tog det nästan fem veckor innan Gore till sist erkände sig besegrad. I efterhand kan man konstatera att marknaderna tog det hela med stort lugn och då var ändå kaoset den gången en stor överraskning för alla”, avslutar Javeus.