I ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen meddelar Riksbanken att reporäntan höjs från -0,25 till noll procent. Beslutet motiveras med att inflationen har legat nära målen de senaste åren och förväntas göra så framöver. 

ANNONS

Sedan fem år tillbaka har Sverige haft minusränta, men nu bryts alltså den trenden. Från och med 8 januari nästa år kommer reporäntan ligga på 0.

Riksbanken motiverar beslutet med att inflationen har legat på runt 2 procent de senaste åren och att prognosen talar för ett statiskt inflationstal.

I pressmeddelandet framgår även att att räntan förväntas ligga kvar på noll procent ”de närmaste åren”.

Riksbankens nyaste vice Riksbankschef Anna Breman, som tillträdde i november, ställde sig emot beslutet.

I en motivering i pressmeddelandet nämns att Breman ansåg att chanserna att hålla inflationen nära målet skulle vara bättre om man avvaktade med en höjning, och istället implementerade en sådan nästa år.

Uppdatering: Under en presskonferens på torsdagsmorgonen säger Riksbankschef Stefan Ingves att strategin de senaste åren har hållit inflationen stabil:
”Minusränta kan upplevas som lite underligt, men vi fick tillbaka inflationen till 2 procent – så vi fick det som vi ville”, säger han enligt Dagens Industri (betallänk).

Han beskriver den svenska ekonomin i positiva ordalag och tillskriver Riksbankens strategi som en viktig faktor:

ANNONS
ANNONS

”Minusräntan och obligationsköpen har varit bidragande skäl till att vi har haft en stark utveckling i den svenska ekonomin. Många fler har fått jobb, arbetslösheten har fallit och vi har fått upp inflationen till målet på 2 procent”, säger han.