Nordea Bank har beslutat verkställa fusionsplanen och att genomföra flytten av moderbolagets säte till Finland, som är medlem i den europeiska bankunionen.

Flytten genomförs den 1 oktober 2018, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Nordeakoncernen har nu erhållit alla nödvändiga godkännanden för att kunna genomföra fusionen. Genom att ha moderbolagets säte i ett land som är medlem i bankunionen säkerställs på bästa sätt att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara banker, heter det i pressmeddelandet.