Bankjätten Citigroup ska betala 400 miljoner dollar i böter till federala banktillsynsmyndigheter på grund av allvarliga och pågående brister i koncernen.

Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten OCC.

Bristerna finns inom koncernens riskhantering, interna kontroller, risker inom regelefterlevnad och styrning av data.

ANNONS
ANNONS

Banken är besviken över att inte de inte levt upp till tillsynsmyndigheternas förväntningar och har projekt igång för att stärka kontrollen, infrastrukturen och styrningen i bolaget.