Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Vinsten var högre än väntat och kreditförlusterna lägre än prognostiserat av marknaden.

De totala intäkterna uppgick till 2 001 miljoner euro (2 115), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 1 109 miljoner euro (1 056), väntat 1 104 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 765 miljoner euro (737), väntat var 739 miljoner euro.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 753 miljoner euro (758). Kreditförlusterna uppgick till 154 miljoner euro (42). Rörelseresultatet blev 599 miljoner euro (716), väntat var 489 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 460 miljoner euro (443), väntat var 341 miljoner euro.

K/I-talet var 57 procent (57). Kärnprimärkapitalrelationen är fortsatt hög och uppgår till 16 procent, vilket är 5,8 procentenheter över de aktuella regelkraven.

ANNONS
ANNONS

Uppsatta finansiella mål står fast

”Trots de tuffa marknadsförhållandena följer vi planerna för att nå våra finansiella mål, och jag är nöjd med resultatet för det här kvartalet”, skriver vd Frank Vang-Jensen i rapporten.

Han fortsätter.

”Vi står fortfarande fast vid att leverera på våra finansiella mål för 2022. Det är för tidigt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, men vi är beredda att över tid vidta åtgärder för att begränsa dessa. Våra omedelbara prioriteringar är tydliga: vi ska fortsätta stötta våra kunder, se till att våra medarbetare är trygga och säkerställa kontinuitet i verksamheten i dessa extraordinära tider.”

Nordea har tagit emot mer än 60 000 ansökningar från kunder som önskar att slippa att amortera.

Nordea, MEUR Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019
Intäkter 2 001 2 033 -1,6% 2 115
Räntenetto 1 109 1 104 0,5% 1 056
Provisionsnetto 765 739 3,5% 737
Rörelseresultat före kreditförluster 753 758
Kreditförluster -154 -314 -42
Rörelseresultat 599 489 22,5% 716
Nettoresultat 460 341 34,9% 443

Konsensusdata från Factset