Petningen på den mäktiga banken kommer efter bara 18 månader, uppger medier.

Det är storbanken HSBC:s vd John Flint som nu får lämna sin stol, som han intog så sent som i februari 2018, uppger TT med hänvisning till Bloomberg i en artikel som publiceras på Di.se.

”Styrelsen anser att en förändring är nödvändig för att möta de utmaningar vi står inför och kunna fånga viktiga möjligheter framför oss”, säger ordförande Mark Tucker.

HSBC uppges vara Europas största bank, mätt i börsvärde, och i samband med beskedet att John Flint nu petas tidigarelägger HSBC sin halvårsrapport.

ANNONS
ANNONS

Den visar att bruttovinsten är knappt 16 procent högre än under motsvarande period i fjol.

Banken ska nu fortsätta med återköpen av aktier, som inleddes 2016, dock kommer banken inte nå sitt tidigare avkastningsmål på 6 procent på materiella tillgångar under nästa år.

I Hongkong backar HSBC-aktien 1,5 procent men Asienbörserna faller samtidigt på bred front i dag, som Dagens PS tidigare rapporterat under morgonen.