Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisar en omsättning något över förväntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar även en vinst som var högre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 5 340 miljoner dollar (6 232), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 247.

Bolagets vd Pascal Soriot skriver i en kommentar att den kommersiella exekveringen har varit exceptionell och bolagets nya läkemedel etableras nu som tillväxtdrivare och stödjer bolaget på tillväxtmarknader. Försäljningen i Kina ökade exempelvis med 33 procent.

Försäljningen av onkologiska läkemedel ökade 47 procent på årsbasis till 4 261 miljoner dollar.

Tagrisso stod för en försäljningstillväxt om 94 procent medan intäkterna för Lynparza ökade med 122 procent.

Försäljningen av Brilinta, Farxiga och Bydureon ökade med 21, 34 respektive 4 procent.

ANNONS
ANNONS

På minussidan finns Symbicort-försäljningen som uppgick till 1 925 miljoner dollar, vilket motsvarar en försäljningsminskning om 6 procent.

Rörelseresultatet blev 851 miljoner dollar (1 149). Rörelsemarginalen var 15,9 procent (18,4).

Justerat rörelseresultat för kärnverksamheten utföll på 1 319 miljoner dollar, väntat var 1 090, med en justerad rörelsemarginal på 24,7 procent.

Resultat per aktie hamnade på 0,34 dollar (0,54). Justerat resultat per aktie blev 0,71 dollar, vilket är 8 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,66.

Bolaget uppger att man är på väg att nå målen satta för helåret, i form av en låg ensiffrig produktförsäljningstillväxt samt en justerad vinst per aktie om mellan 3,30 till 3,50 dollar.

ANNONS
ANNONS

Däremot ser man framför sig lägre F&U-kostnader, mot bakgrund av bland annat produktivitetsbesparingar och förbättrade utvecklingsprocesser.

Astra Zeneca, MUSD Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 5 340 5 247 1,8% 6 232
Rörelseresultat 851 1 149
Rörelsemarginal 15,9% 18,4%
Rörelseresultat, ex eo 1 319 1 090 21,0%
Rörelsemarginal, ex eo 24,7% 20,8%
Resultat per aktie, USD 0,34 0,54
Justerat resultat per aktie 0,71 0,66 7,6%

Konsensusdata från Factset

Carl Becht
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire