Dagens PS

Arnhult stödjer forskningsbolag i emission

Guard Therapeutics
Fastighetsprofilen Rutger Arnhult har tillfört teckningsförbindelser till emissionen. (Foto: TT)
Marc Malmaeus
Marc Malmaeus
Uppdaterad: 20 aug. 2020Publicerad: 20 aug. 2020

Svenska forskningsbolaget Guard Therapeutics har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen är fullt garanterad och är på 66,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Finansprofilen Rutger Arnhult är en av investerarna. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Nyemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets större aktieägare Rutger Arnhult, Jan Ståhlberg, Axel Karlsson, Galba Holding och Unionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Villkoren i nyemissionen är 1:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,30 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 8 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 9 september. Teckningstiden löper från 14 september till 28 september och handel med teckningsrätter sker den 14 september till 24 september.

“I enlighet med en välstrukturerad och tidseffektiv utvecklingsstrategi har Guard Therapeutics nyligen framgångsrikt slutfört två kliniska studier där vår läkemedelskandidat Rosgard administrerats i ökande doser till friska försökspersoner. Studieresultaten visar att Rosgard har en gynnsam säkerhetsprofil och lovande effekter på viktiga biomarkörer. Vi genomför även en klinisk studie på patienter med nedsatt njurfunktion där vi nyligen rapporterat positiva interimdata som styrker vår uppfattning att Rosgard är väl lämpat för behandling även av patienter med nedsatt njurfunktion”, säger Tobias Agervald, vd för Guard Therapeutics.

“Sammantaget har vi nu en solid grund för ett kommande fas 2-program med målsättningen att dokumentera Rosgards förmåga att reducera akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget betydande finansiella resurser som gör att vi kan gå vidare med nästa steg i den kliniska utvecklingen. Företrädesemissionen är säkerställd fullt ut utan garantikostnader tack vare en stark och dedikerad ägargruppering med en långsiktig syn på bolaget”, fortsätter han.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS